Účetnictví - 49. Odpisy: Zbytková hodnota a zůstatková cena

U odpisů jsou ještě dva důležité pojmy. Je to zbytková hodnota a zůstatková cena. Znějí sice podobně, ale vyjadřují něco jiného. Zůstatková cena je odpisovaná částka, kterou jste ještě neodepsali. To znamená, že pokud máte stroj za 100.000 Kč a první rok odepíšete 20.000 Kč, tak zůstatková cena je 80.000 Kč. Tedy částka, kterou budete v následujících letech odepisovat, ale ještě jste ji neodepsali. Zbytková hodnota naproti tomu je hodnota, která nikdy odepsána nebude. Je to např. situace, kdy zařízení plánujete prodat ke konci užívání za 50.000 Kč. Těchto 50.000 Kč je zbytková hodnota, která se neodepisuje. Na vše se podíváme v přednášce.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz