Účetnictví - 50. Odpisy: Zbytková hodnota a rovnoměrné odpisy

Zde toho není moc co řešit. Pokud jste pochopili princip zbytkové hodnoty, tak toto téma pro vás bude hračka. Jde jen o to, že než začnete odepisovat, tak se musíte podívat, jaká částka představuje zbytkovou hodnotu. Tuto hodnotu odečtete od pořizovací ceny. A teprve tento výsledek začnete odepisovat. Tím máte zajištěno, že nebudete odepisovat zbytkovou hodnotu, protože jste jí díky odečtení dali „stranou“.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz