Účetnictví - 51. Odpisy: Zbytková hodnota a SYD

Může to znít složitě, že kombinujete zbytkovou hodnotu a metodu SYD. Ale vůbec nic náročného to není. Opět uděláte to samé, co u rovnoměrných odpisů. Od pořizovací ceny odečtete zbytkovou hodnotu a pak už je postup výpočtu metody SYD stejný, jako kdyby tam zbytková hodnota nebyla.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz