Účetnictví - 52. Odpisy: Zbytková hodnota a výkonové odpisy

Ještě se podívejme na využití zbytkové hodnoty, pokud máme výkonové odpisy. Postup nás již nepřekvapí. Vezmete pořizovací cenu a odečtete zbytkovou hodnotu. Poté už jen vypočtete, jak se stroj bude podílet na výnosem v jednotlivých letech a podle toho stanovíte velikost odpisů.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz