Účetnictví - 56. Odpisy: Podstata účetních a daňových odpisů

To víte, přeci to nebude tak jednoduché, že si vypočtete odpisy, zaúčtujete je a je hotovo. Ve skutečnosti musíte k odpisům přidat ještě jedno téma a to jsou daňové odpisy. Do teď jsme se zabývali účetními odpisy. Účetní odpisy jdou ale do nákladů. Takže se velikostí odpisů dá ovlivňovat zisk a tím i daň, kterou ze zisku platíte státu (zisk se počítá jako výnosy mínus náklady). A to stát vidí jako problém. Proto stát říká „veď si své účetní odpisy, ale až budeš počítat daně, tak účetní odpisy nebudeš brát v úvahu a zahrneš do nákladů naše daňové odpisy a poté teprve vypočítáš daň.“.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz