Účetnictví - 57. Odpisy: Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

Mezi účetními a daňovými odpisy jsou rozdíly. V této přednášce se podíváme, jaké rozdíly to konkrétně jsou. Například u účetních odpisů jsme vždy zohledňovali dobu, na kterou se majetek používá – jestli na 5 let nebo 10 let atd. Daňové odpisy nic takového neřeší. Ty vám rovnou stanoví, jak dlouho budete odepisovat. Například u účetních odpisů jsme řešili odepisování na měsíce. Daňové se dají odepisovat pouze na roky. Uvedeme si ještě pár dalších rozdílů.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz