Účetnictví - 62. Dohadné položky a nedobytné pohl.: DPP (menší odhad než realita)

Přesouváme se k dohadným položkám pasivním. Bude to podobné, jako u dohadných položek aktivních. Jen u těch aktivních jsme řešili správnou velikost výnosů. U pasivních budeme řešit správnou velikost nákladů. Ale logika je naprosto shodná. Máme odhad, dáme odhad do nákladů a další rok náklady dorovnáme a vynulujeme dohadnou položku pasivní. Toť vše. Jdeme na to.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz