Účetnictví - 63. Dohadné položky a nedobytné pohl.: DPP (větší odhad než realita)

Ještě si pojďme procvičit, pokud je náš odhad větší než následná realita. Pokud odhadnete moc, tak to znamená, že jste dali moc do nákladů. V následujícím účetním období tedy musíte náklady snížit. A to děláte na straně D u nákladů. Sice normálně se náklady účtují jen na MD, ale u dohadných položek pasivních tomu tak být nemusí.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz