Účetnictví - 64. Dohadné položky a nedobytné pohl.: DPP (správný odhad)

To je asi ta nejlepší situace. Vše jsme odhadli správně. Takže to znamená, že jsme do nákladů dali rovnou správnou částku. Ve výsledku tedy nemusíme následující období žádným způsobem náklady upravovat. Jen vyrušíme dohadnou položku pasivní a zaúčtujeme závazek vůči dodavatelům.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz