Účetnictví - 70. Daně: Daň ze zisku - úvod

Začneme daní ze zisku. Zisk vypočteme jako výnosy mínus náklady. Jsou zde dvě věci. První věcí je, že stát z tohoto zisku něco chce. Chce část našeho „zbohatnutí“. Druhou věcí je, že výpočet nákladů a výnosů ještě stát koriguje (upravuje). Jsou zde tedy určité podmínky, podle kterých se musíme řídit. Důležité je si uvědomit, že účetnictví je s problematikou daní úzce propojeno. Jedno bez druhého nemůže existovat.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz