Účetnictví - 73. Daně: Účetní zisk a základ daně - příklad

Udělejme si příklad na výpočet účetního zisku, základu daně a samotné daně. Nakonec si ještě daň zaúčtujeme. Možná vám přijde divné, že daňově neuznatelné náklady jsou v přednášce s mínusem. Je pravdou, že takto se to sice v učebnicích udává, ale často se tyto daňově neuznatelné náklady přičítají (protože jste je odečetli neprávem, tak přičtením je zase vracíte zpět). Pokud chcete, tak si můžete daňově neuznatelné náklady zapamatovat s plusem a vadit to nebude.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz