Účetnictví - 76. Daně: Daň jako náklad a výdaj

Proč řešíme, kdy vznikne daň jako náklad a kdy jako výdaj? Je to z toho důvodu, že daň se počítá za všechny výnosy a náklady příslušného roku – např. 2018. Praxe je taková, že daň vypočtete až k 1.1.2019, protože pokud ji budete počítat den před tím, tak vám stále hrozí, že daň vypočtete, ale ještě mohou vzniknout další náklady a výnosy. Tím byste měli výpočet daně špatně. Proto vyčkáte do následujícího dne (do 1.1.) a teprve poté začnete počítat. Ale s tím, že daň zaúčtujete k 31.12.2018, protože daň patří do roku 2018. Ne do roku 2019. V přednášce si nakreslíme časovou osu, aby to bylo lépe pochopitelné.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz