Účetnictví - 78. Daně: DPH a podvody

Může se vám stát, že vám někdo poskytne službu a zeptá se vás, zda to chcete s DPH nebo bez DPH. Tím bez DPH se myslí situace, kdy nedostanete žádný doklad, zaplatíte nižší částku (nižší o DPH) a poskytovatel služby bude tvrdit, že u vás nikdy nebyl. Toto je podvodné jednání, které porušuje zákon. A to rovnou ve dvou případech – krácení DPH a krácení daně z příjmů.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz