Účetnictví - 82.Vlastní kapitál: Úvodní video

Teď by nás čekalo téma vlastního kapitálu. Kapitál v podniku se dělí na vlastní kapitál a cizí kapitál. Budeme se zabývat tím, co do vlastního kapitálu všechno patří a celou řadou dalších témat. Jako je např. emisní ážio, rozdělení zisku nebo rezervní fond. Čeká nás toho dost, tak pojďme na to.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz