Účetnictví - 84. Vlastní kapitál: Hodnota podniku

Už jsme to nakousli v předchozím videu. Vlastní kapitál nemusí být nejlepším ukazatelem hodnoty podniku. Proč? Protože do hodnoty podniku vstupují i další prvky. Jsou to např. značka podniku nebo budoucí příjmy podniku. Na druhou stranu je pravdou, že ohodnocení těchto dalších prvků je obtížné a nedá se jejich hodnota zcela přesně stanovit. Proto sice vlastní kapitál není vhodným ukazatelem hodnoty podniku, ale zase je to nejspolehlivější část, jehož hodnota se dá přesně určit.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz