Účetnictví - 86. Vlastní kapitál: Proč existuje emisní ážio

Budeme předpokládat situaci, že existují 4 společníci. Každý do začátku podnikání vloží částku 100 Kč. Po roce budou realizovat zisk 100 Kč. Nyní se bude chtít do podnikání přidat 5. společník. Musíme ale vyřešit, kolik by měl tento nový společník vložit, aby nastala spravedlivá situace, kdyby se činnost společnosti ukončila a rozděloval by se zisk. Možná tušíte, že tam bude hrát roli emisní ážio. Ale jak?

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz