Účetnictví - 88. Vlastní kapitál: Ztráta a rezervní fond

Do teď jsme řešili, co se bude dít, když bude mít podnik zisk. Ale co když bude mít firma ztrátu? Mohlo by nás napadnout, že ztráta ve výši 500.000 Kč se musí nějak uhradit. To znamená, že na ni musíme mít peníze. Ve skutečnosti tomu tak ale není. My ji v účetnictví jen vyrovnáme účetní operací, která nemá k penězům žádný vztah. Důležitou roli při úhradě ztráty bude hrát tzv. rezervní fond.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz