Účetnictví - 89. Vlastní kapitál: Úhrada ztráty společníky

V předešlé přednášce jsme řešili úhradu ztráty z rezervního fondu. To ale není jediný způsob, jak je možné ztrátu uhradit. Druhým často používaným způsobem je úhrada ztráty společníky. Pokud bude ztráta ve výši 50, tak společníci vloží do společnosti částku 50 a tím dojde k úhradě ztráty. Ale co to ovlivní na druhé straně? Protože aktiva se pořád musí rovnat pasivům, takže musí dojít k ovlivnění dvou položek. Ztráta je jedním z nich. V přednášce se na to podíváme.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz