Účetnictví - 91. Cash Flow: Výkaz cash flow

Dosud jsme se setkali se dvěma účetními výkazy. Byly to rozvaha a výsledovka. Existuje ale ještě třetí výkaz – výkaz cash flow. Ten doplňuje dva předešlé výkazy. Rozvaha udává stav majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasiv). Výsledovka sleduje náklady a výnosy. Cash flow oproti výsledovce sleduje příjmy a výdaje. Tedy skutečný pohyb peněz.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz