Účetnictví - 92. Cash Flow: Co sleduje cash flow

Možná si řeknete, k čemu výkaz cash flow, vždyť v rozvaze je v aktivech položka peníze. Tak stačí porovnat peníze na začátku účetního období a na konci a vidíme stav peněz. Ano, vidíte, ale nevidíte, z čeho se ty peníze skládají a hlavně nevíte, jaké pohyby peněz k těmto stavům vedly. Jinak řečeno, nevidíte z čeho se skládá změna peněz.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz