Účetnictví - 93. Cash Flow: Struktura Cash Flow

Výkaz cash flow se skládá ze třech částí. Je to provozní, investiční a finanční cash flow. Do provozního řadíme příjmy a výdaje z běžného provozu firmy. Investiční souvisí s investicemi – např. investicemi do nové budovy. Do finančního řadíme příjmy a výdaje z finančních záležitostí – např. splácení bankovních úvěrů. Výhodou tohoto rozdělení je, že se nám bude lépe hledat, kde nám utíkají z podniku peníze. Např. proto, že jsme provedli velké investice, což může být v pořádku. Proto investiční cash flow bývá často záporné. Ale na druhou stranu by provozní cash flow mělo být kladné.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz