Účetnictví - 94. Cash Flow: Přímá a nepřímá metoda

Cash flow můžeme zjišťovat přímou nebo nepřímou metodou. Přímá metoda zjišťuje přímo jednotlivé pohyby peněz – např. výplata mezd zaměstnancům. Nepřímá metoda naproti tomu odpovídá na otázku, proč se výsledek hospodaření nerovná cash flow. Vezme se tedy výsledek hospodaření a ten se upravuje tak dlouho, dokud nám z něj nezbyde jen cash flow.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz