Účetnictví - 95. Cash Flow: Přímá metoda

Pojďme na přímou metodu. Sice to bude ze začátku vypadat složitě, ale uvidíte, že potřebujete zpravidla znát tři věci, abyste dokázali vypočítat pohyb peněz pro danou situaci. Stačí znát počáteční stav účtu, konečný stav účtu a ještě stav nákladového nebo výnosového účtu. Až přednášku zhlédnete, tak se zamyslete nad tím, že nákladový nebo výnosový účet vám vlastně říká, jaký byl pohyb na daném účtu, který sledujete. Např. účet tržby za zboží dokáže říci, jaké pohyby byly na straně má dáti u účtu odběratelé. A tím dokážete snadno dopočítat pohyb na straně dal – a to je ten pohyb peněz. Vím, zní to náročně, ale složité to opravdu není.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz