Účetnictví - 98. Konsolidace: Co je to konsolidace

Když jsme řešili jeden podnik, tak tento podnik měl účetní výkazy. Hlavně rozvahu a výsledovku (plus jsme ještě řešili výkaz cash flow). Co když ale máme holding, což je uskupení více podniků. Tak i holding má své účetní výkazy. Je to také rozvaha a výsledovka. Jen jim říkáme konsolidovaná rozvaha a výsledovka. Jak se tvoří? Tvoří se tak, že se jen sečtou např. rozvahy jednotlivých podniků, které tvoří holding a je to?

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz