Účetnictví - 103. Využití informací z účetnictví: Zahajovací video

Účetnictví je plné informací o daném podniku. Někdy se ale může hodit podívat se na tyto informace z jiného úhlu pohledu. To dělají často manažeři. Např. náklady se člení na účelové a druhé hledisko. Dostaneme se postupně k tomu, jaký je mezi tím rozdíl. Zatím si stačí uvědomit, že pro manažerské rozhodnutí je lepší vědět, jaké jsou mzdové náklady za administrativní pracovníky, za výzkumné oddělení atd, než vidět ve výsledovce, že mzdy jsou několik milionů za celý podnik.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz