Účetnictví - 104. Využití informací z účetnictví: Druhové a účelové členění nákladů

Někdy se vám může hodit dívat se na jedny informace z více úhlů pohledu. Proto máme v podniku náklady rozdělené na druhové členění nákladů a účelové členění nákladů. S druhovým členěním nákladů jsme se setkávali do teď. Měli jsme např. náklady na prodané zboží, mzdy apod. Poté ještě máme účelové členění nákladů. V přednášce se na to podrobněji podíváme.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz