Účetnictví - 107. Využití informací z účetnictví: Finanční analýza

Další možností, k čemu se dají využít informace z účetnictví, je finanční analýza. Je to soubor ukazatelů, které se dají vypočítat právě na základě dat z účetnictví. Jedním z nich je např. ROE – což je ziskovost vlastního kapitálu. Počítá se jako zisk lomeno vlastní kapitál. Říká nám, kolik 1 Kč vlastního kapitálu přináší zisku. A pokud tento údaj máme vypočítaný za posledních několik let, tak z toho můžeme odvodit, zda ziskovost vlastního kapitálu roste nebo klesá.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz