Účetnictví - 108. Právní rámec účetnictví: Úvodní video

Nebudeme zde mluvit o paragrafech, ale o tom, proč zde legislativa existuje a komu slouží. Možná nás překvapí, že legislativa v oblasti účetnictví tu není jen kvůli státu a placení daní. V některých zemích např. legislativu vyžadují burzy cenných papírů.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz