Účetnictví - 109. Právní rámec účetnictví: Finanční situace a finanční výkonnost

Jak jsme společně prostupovali různými tématy účetnictví, tak jste si asi všimli, že v účetnictví je mnoho informací. K čemu se používají? Používají se k hodnocení finanční situace a finanční výkonnosti. Dále je zapotřebí si uvědomit, že legislativa v oblasti účetnictví existuje proto, aby účetní výkazy byly standardizované (aby je všichni dělali stejně). Proč? Protože když se investor rozhoduje, do jakého podniku investovat, tak si potřebuje podniky porovnat. A kdyby každý podnik dělal výkazy jiným způsobem, tak by to nebylo možné. A toto není problém pouze investorů.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz