Účetnictví - 112. Právní rámec účetnictví: Zdroje předpisů a kontinentální Evropa

Daňové účetnictví upravuje stát. U finančního účetnictví je tomu jinak. Tam záleží na tom, zda se pohybujeme v oblasti kontinentální Evropy nebo v anglosaských zemí. V kontinentální Evropě řeší finanční účetnictví stát. V každém státě může existovat jiný typ zákona, který řeší danou oblast. Aby byly účetní výkazy srovnatelné i mezinárodně, tak existují Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz