Účetnictví - 114. Právní rámec účetnictví: Kontrola účetnictví

Říkali jsme si, že máme daňové účetnictví a finanční účetnictví. Daňové účetnictví kontroluje stát pomocí finančních úřadů. Finanční účetnictví kontroluje auditor. Ten se zaměřuje na zhodnocení toho, zda v účetnictví neděláte nepovolené úpravy, které by vedly ke zkreslení dat v účetnictví.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz