Účetnictví - 117. Znalosti v praxi: Výkazy firem mohou vypadat ještě trochu jinak

Můžete narazit na trochu jinou podobu účetní závěrky, než kterou jsme měli v předchozím videu. Hlavně velké společnosti (akciovky, holdingy) mají podobu trochu jinou, ale stále tam najdeme stejné informace. A stále platí, že stačí použít naše získané znalosti. Jde jen o to, že větší společnosti dávají do účetní závěrky více informací. Popisují stavy aktiv, jejich zadluženost atd. Tedy nejen čistě rozvahu a výsledovku. My si ale hravě najdeme jen účetní výkazy a zhodnotíme si je. Popř. si můžete přečíst i další informace, které v účetní závěrce jsou.

1. část

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz