Mikroekonomie 2 - 5. Produkční analýza

Produkční funkce, produkce v krátkém období - celkový produkt, mezní produkt, průměrný produkt, výrobní stádia v krátkém období, produkce v dlouhém období - izokvanta, mezní míra technické substituce, zvláštní tvary izokvant, izokosta, sklon izokosty, optimum, duální problém, křivka rostoucího výstupu, výnosy z rozsahu, typy produkčních funkcí, technologický pokrok

1. část

Produkční funkce, Produkce v krátkém období - celkový produkt, mezní produkt, průměrný produkt, výrobní stádia v krátkém období

2. část

Produkce v dlouhém období - izokvanta, mezní míra technické substituce, zvláštní tvary izokvant

3. část

Izokosta, Sklon izokosty, Optimum, Duální problém

4. část

Křivka rostoucího výstupu, Výnosy z rozsahu, Typy produkčních funkcí, Technologický pokrok

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz