Mikroekonomie 2 - 21. Teorie regulace

Úvod do teorie regulace, Neviditelná ruka trhu a intervence, Cíl regulace, Užší a širší chápání regulace, Důvody regulace (monopoly, externality, informační asymetrie, predátorské ceny), Typy regulace - ekonomická, natimonopolní, sociální, legislativní, Teoretické přístupy k regulaci - normativní versus pozitivní přístup, teorie veřejného zájmu, teorie zajetí (capture theory), míra návratnosti investic, price-cap, yardstick, regulace podle mezních a průměrných nákladů (cenová regulace, přirozený monopol, úspory z rozsahu, zisk, ztráta), Kartely a kartelové dohody, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Typy kartelů - cenový, územní, restrikční (kontrolní), bojkoty, bid-rigging, Významné kartely - Opec a Mezinárodní diamantový kartel (De Beers), Relevantní trh - výrobkový, geografický, produktový, místní, časový

1. část

Úvod do teorie regulace, Neviditelná ruka trhu a intervence, Cíl regulace, Užší a širší chápání regulace, Důvody regulace (monopoly, externality, informační asymetrie, predátorské ceny), Typy regulace - ekonomická, antimonopolní, sociální, legislativní

2. část

Teoretické přístupy k regulaci - normativní versus pozitivní přístup, teorie veřejného zájmu, teorie zajetí (capture theory), míra návratnosti investic, price-cap, yardstick

3. část

Regulace podle mezních a průměrných nákladů (cenová regulace, přirozený monopol, úspory z rozsahu, zisk, ztráta)

4. část

Kartely a kartelové dohody, Úřad na ochranu hospodářské soutěže, Typy kartelů - cenový, územní, restrikční (kontrolní), bojkoty, bid-rigging, Významné kartely - Opec a Mezinárodní diamantový kartel (De Beers), Relevantní trh - výrobkový, geografický, produktový, místní, časový

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz