Mikroekonomie 2 - 23. Teorie veřejné volby 2

Logrolling - obchodování s hlasy (jánabráchismus), implicitní logrolling, explicitní logrolling, Politické cykly - Phillipsova křivka, Model AD-AS, Chování před volbami, Chování po volbách, Kolektivní rozhodování, Rozhodovací pravidla - konsensus (jednomyslné rozhodnutí), většinové pravidlo (nadpolovičný většina, tyranie většiny, 2/3 pravidlo), Výsledky a cíle veřejné volby - redistribuční (přerozdělovací) výsledek, Paretovské zlepšení, výsledek škodlivý pro všechny (vládní selhání), grafické zobrazení výsledků (bohatí, chudí)

1. část

Logrolling - obchodování s hlasy (jánabráchismus), implicitní logrolling, explicitní logrolling

2. část

Politické cykly - Phillipsova křivka, model AD-AS, chování před volbami, chování po volbách

3. část

Kolektivní rozhodování, Rozhodovací pravidla - konsensus (jednomyslné rozhodnutí), většinové pravidlo (nadpolovičný většina, tyranie většiny, 2/3 pravidlo)

4. část

Výsledky a cíle veřejné volby - redistribuční (přerozdělovací) výsledek, Paretovské zlepšení, výsledek škodlivý pro všechny (vládní selhání), grafické zobrazení výsledků (bohatí, chudí)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz