Mikroekonomie 2 - 13. Trh práce

Trh výrobních faktorů, příjmové a nákladové veličiny, optimum na trhu výrobních faktorů, Trh práce, DK a DK - poptávka po práci v krátkém období, poptávka po práci v dlouhém období, tržní poptávka po práci; DK a NK - poptávka po práci v krátkém období, poptávka po práci v dlouhém období, tržní poptávka po práci; NK a NK - optimální objem práce v krátkém období a v dlouhém období, diskriminace; Nabídka práce (zpětně zakřivená), Monopolní síla na trhu práce - odbory (transferový výdělek a ekonomická renta)

1. část

Trh výrobních faktorů, příjmové a nákladové veličiny, optimum na trhu výrobních faktorů, Trh práce, DK a DK - poptávka po práci v krátkém období, poptávka po práci v dlouhém období, tržní poptávka po práci

2. část

DK a NK - poptávka po práci v krátkém období, poptávka po práci v dlouhém období, tržní poptávka po práci

3. část

NK a NK - optimální objem práce v krátkém období a v dlouhém období, diskriminace

4. část

Nabídka práce (zpětně zakřivená), Monopolní síla na trhu práce - odbory (transferový výdělek a ekonomická renta)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz