Mikroekonomie 2 - 25. Trh kapitálu se dvěma účastníky, Dlužník, Věřitel, Mládkův paradox

2 účastníci na trhu kapitálu, Křivka mezního výnosu z investičních příležitostí, Stejně bohatí účastníci kapitálového trhu, Bohatší a chudší účastník kapitálového trhu, Paretovské zlepšení, Situace věřitele a dlužníka, Grafické zobrazení, Posun křivky mezního výnosu - růst křivky mezního výnosu, pokles křivky mezního výnosu, změna věřitele v dlužníka, změna dlužníka ve věřitele, Alternativní možnost znázornění věřitele a dlužníka, Křivka mezního výnosu z investičních příležitostí, Současné peníze, Mezní výnos, Úroková míra, Hranice současného příjmu (Ybl), Grafické zobrazení věřitele, Grafické zobrazení dlužníka, Mládkův paradox - bohatí lidé (zvyšování investičních příležitostí), chudí lidé (snižování investičních příležitostí), změna věřitele v dlužníka, změna dlužníka ve věřitele

1. část

2 účastníci na trhu kapitálu, Křivka mezního výnosu z investičních příležitostí, Stejně bohatí účastníci kapitálového trhu, Bohatší a chudší účastník kapitálového trhu, Paretovské zlepšení, Situace věřitele a dlužníka, Grafické zobrazení

2. část

Posun křivky mezního výnosu - růst křivky mezního výnosu, pokles křivky mezního výnosu, změna věřitele v dlužníka, změna dlužníka ve věřitele

3. část

Alternativní možnost znázornění věřitele a dlužníka, Křivka mezního výnosu z investičních příležitostí, Současné peníze, Mezní výnos, Úroková míra, Hranice současného příjmu (Ybl), Grafické zobrazení věřitele, Grafické zobrazení dlužníka

4. část

Mládkův paradox - bohatí lidé (zvyšování investičních příležitostí), chudí lidé (snižování investičních příležitostí), změna věřitele v dlužníka, změna dlužníka ve věřitele

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz