Mikroekonomie 2 - 14. Trh kapitálu

Podoby kapitálu, Spotřební rozhodování - užitek, mezní míra časových preferencí, linie tržních příležitostí, optimum; Investiční rozhodování - při neexistenci kapitálového trhu, při existenci kapitálového trhu; Investiční rozhodování pro více období - současná hodnota, budoucí hodnota, anuita, perpetuita, reálná a nominální úroková míra

1. část

Podoby kapitálu, Spotřební rozhodování - užitek, mezní míra časových preferencí, linie tržních příležitostí, optimum

2. část

Investiční rozhodování - při neexistenci kapitálového trhu, při existenci kapitálového trhu

3. část

Investiční rozhodování pro více období - současná hodnota, budoucí hodnota, anuita, perpetuita, reálná a nominální úroková míra

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz