Mikroekonomie 2 - 28. Produktivní aspekty spotřeby, Představivostní kapitál

Produktivní aspekty spotřeby, Volba mezi současným a budoucím užitkem, Schopnost prožívat budoucí užitky v současnosti, Sociální kapitál, Představivostní kapitál - budoucí užitek, oddiskontovaný užitek, rozdílné představivostní kapitály u lidí

1. část

Produktivní aspekty spotřeby, Volba mezi současným a budoucím užitkem, Schopnost prožívat budoucí užitky v současnosti, Sociální kapitál

2. část

Představivostní kapitál - budoucí užitek, oddiskontovaný užitek, rozdílné představivostní kapitály u lidí

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz