Mikroekonomie 2 - 15. Všeobecná rovnováha

Dílčí a všeobecná rovnováha, 2x2x2x2 model, podstata efektivnosti, Efektivnost ve výrobě - tři alokační pravidla (alokace vstupů uvnitř firmy, mezi firmami, struktura výstupu firmy), Efektivnost ve směně, Výrobně spotřební efektivnost

1. část

Dílčí a všeobecná rovnováha, 2x2x2x2 model, podstata efektivnosti

2. část

Efektivnost ve výrobě - tři alokační pravidla (alokace vstupů uvnitř firmy, mezi firmami, struktura výstupu firmy)

3. část

Efektivnost ve směně, Výrobně spotřební efektivnost

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz