Mikroekonomie 2 - 33. Vztahy rovnosti a efektivnosti, důsledky přerozdělování

Nízká rovnost, Vyšší rovnost, Přerozdělování, Změna efektivnosti, Oslabení motivace k práci, Grafické znázornění vztahu mezi efektivností a rovností, Vztahy rovnosti a efektivnosti podle Gočeva - růst rovnosti a efektivnosti, růst rovnosti a pokles efektivnosti

1. část

Nízká rovnost, Vyšší rovnost, Přerozdělování, Změna efektivnosti, Oslabení motivace k práci, Grafické znázornění vztahu mezi efektivností a rovností

2. část

Vztahy rovnosti a efektivnosti podle Gočeva - růst rovnosti a efektivnosti, růst rovnosti a pokles efektivnosti

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz