Mikroekonomie 2 - 38. Neoklasický model chování 1 (Mendelova univerzita)

Neoklasický model chování, Množina voleb, Zobrazení v souřadnicovém grafu, Podstata spotřebního koše, Vlastnosti množiny voleb (reálná čísla, spotřební množina, fixní množství statků, neprázdná, uzavřená, konvexní), Množina dostupných možností, Podmínky grafického vymezení množiny dostupných možností, Soubor tržních příležitostí, Vlastnosti množiny (neprázdná, omezená, uzavřená, konvexní)

1. část

Neoklasický model chování, Množina voleb, Zobrazení v souřadnicovém grafu, Podstata spotřebního koše, Vlastnosti množiny voleb (reálná čísla, spotřební množina, fixní množství statků, neprázdná, uzavřená, konvexní)

2. část

Množina dostupných možností, Podmínky grafického vymezení množiny dostupných možností, Soubor tržních příležitostí, Vlastnosti množiny (neprázdná, omezená, uzavřená, konvexní)

3. část

Binární relace, Striktní preference, Indiference, Axiom úplnosti srovnání, Axiom tranzitivity, Axiom reflexivity, Závěr plynoucí ze tří axiomů

4. část

Axiom spojitosti, Axiom lokálního nepřesycení (rušení indiferentních zón)+silná monotónost, Závěr plynoucí z těchto axiomů

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz