Mikroekonomie 2 - 40. Teorie mezní produktivity podle Johanna Thunena

Thunenův příklad s městem obklopeným půdou, Náklady, Výnosy, Produkované množství statků, Vysvětlení věty - Ceny výrobních faktorů jsou určeny jejich mezními produkty.

1. část

Thunenův příklad s městem obklopeným půdou, Náklady, Výnosy, Produkované množství statků

2. část

Vysvětlení věty - Ceny výrobních faktorů jsou určeny jejich mezními produkty.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz