Mikroekonomie 2 - Cvičení: Náklady (video odpovědi na dotazy)

1. část

Výše minimálních průměrných variabilních nákladů: Je zadána rovnice celkových nákladů ve tvaru TC=150Q-48Q2+5Q3. Výpočítejte výši minimálních průměrných variabilních nákladů.

2. část

Podle tabulky určete: 1. Kolik činí fixní náklady firmy?, 2. Kolik budou činit náklady na pracovní sílu, jestliže firma využívá 9 člověkohodin za den?, 3. Kolik kusů bude firma vyrábět, jestliže využívá 9 člověkohodin za den?, 4. Kolik budou činit její celkové náklady, jestliže využívá 9 člověkohodin za den?, 5. Kolik bude činit celkový zisk firmy, jestliže využívá 9 člověkohodin za den?, 6. Kolik činí marginální náklady na devátou člověkohodinu?

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz