Mikroekonomie 2 - Cvičení: Dokonalá konkurence (video odpovědi na dotazy)

1. část

Maximalizace zisku: Celkové náklady mají rovnici TC=40Q+10Q2. Celkové příjmy mají rovnici TR=153Q. Vypočítejte optimální objem výroby, kdy firma maximalizuje zisku. Určete, o jaké tržní prostředí se jedná a graficky znázorněte.

2. část

Nákladové křivky: Máte zadaný graf v dokonalé konkurenci a máte určit: a) Jaký bude rovnovážný objem produkce?, b) Jaká bude velikost TR z této produkce?, c) Jaké budou TC na výrobu této produkce?, d) Jakého zisku firma dosahuje? Určete jeho velikost, e) Jaká bude cena a výstup v dlouhém období?

3. část

f) Jaký objem produkce bude firma vyrábět při ceně 25 Kč? Rozlište krátké a dlouhé období a vysvětlete, g) Určete velikost fixních nákladů, pokud firma vyrábí Q = 19.

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz