Mikroekonomie 2 - 12. Oligopol 2

Cournotův model, Bertrandův model, Oligopol s cenovým vůdcem, Cournotův model matematicky - rovnice poptávky, duopol, maximalizace zisku, reakční funkce (reakční křivky), rovnováha, Grafické zobrazení Cournotova modelu s reakčními křivkami, Znázornění rovnováhy, Stackelbergův model, Porovnání Cournotova a Stackelbergova modelu, Reakční funkce (reakční křivky), Duopol, Výpočet vyráběného množství, Výpočet zisku obou firem

1. část

Cournotův model, Bertrandův model, Oligopol s cenovým vůdcem

2. část

Cournotův model matematicky - rovnice poptávky, duopol, maximalizace zisku, reakční funkce (reakční křivky), rovnováha

3. část

Grafické zobrazení Cournotova modelu s reakčními křivkami, Znázornění rovnováhy

4. část

Stackelbergův model, Porovnání Cournotova a Stackelbergova modelu, Reakční funkce (reakční křivky), Duopol, Výpočet vyráběného množství, Výpočet zisku obou firem

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz