Mikroekonomie 2 - 45. Trh kapitálu (alternativní pojetí) 2

Kapitál je nakupován, Vlastnictví kapitálu, Náklady na kapitál (obětovaný úrok, opotřebení kapitálu-odpisy), Odvození optima, Poptávka po investicích (hrubé investice, čisté investice, obnovovací investice), Výpočet

1. část

Kapitál je nakupován, Vlastnictví kapitálu, Náklady na kapitál (obětovaný úrok, opotřebení kapitálu-odpisy), Odvození optima

2. část

Grafické odvození poptávky po kapitálu za situace, kdy je kapitál nakupován (graf jedné firmy, graf trhu kapitálu)

3. část

Poptávka po investicích (hrubé investice, čisté investice, obnovovací investice), Výpočet

4. část

Grafické odvození poptávky po investicích (graf firemní poptávky po kapitálu, graf firemní poptávky po investicích)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz