Mikroekonomie 2 - 44. Trh kapitálu (alternativní pojetí) 1

Trh kapitálu, Předpoklady (DK, homogenní kapitál, max. zisku, fixní množství práce), Kapitál je najímán, Nájem kapitálu, Optimum (MFCk=MRPk), Grafické znázornění MFCk a MRPk, Grafické odvození poptávky po kapitálu za předpokladu, že je kapitál najímán (graf jedné firmy, graf trhu kapitálu),

1. část

Trh kapitálu, Předpoklady (DK, homogenní kapitál, max. zisku, fixní množství práce)

2. část

Kapitál je najímán, Nájem kapitálu, Optimum (MFCk=MRPk), Grafické znázornění MFCk a MRPk

3. část

Grafické odvození poptávky po kapitálu za předpokladu, že je kapitál najímán (graf jedné firmy, graf trhu kapitálu)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz