Mikroekonomie 2 - 46. Trh kapitálu (alternativní pojetí) 3

Úvod do nabídky kapitálu - linie rozpočtu, postavení dlužníka, postavení věřitele, banka, úroková míra, Optimum, Indiferenční křivka, Užitek, Spotřeba současná, Spotřeba budoucí, Zvýšení úrokové míry, Dopad na linii rozpočtu, Změna sklonu, Zvýšení úrokové míry a dopad na optimum spotřebitele (substituční efekt, důchodový efekt)

1. část

Úvod do nabídky kapitálu - linie rozpočtu, postavení dlužníka, postavení věřitele, banka, úroková míra

2. část

Optimum, Indiferenční křivka, Užitek, Spotřeba současná, Spotřeba budoucí

3. část

Zvýšení úrokové míry, Dopad na linii rozpočtu, Změna sklonu

4. část

Zvýšení úrokové míry a dopad na optimum spotřebitele (substituční efekt, důchodový efekt)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz