Mikroekonomie 2 - 47. Trh kapitálu (alternativní pojetí) 4

Odvození individuální nabídky úspor (individuální nabídky kapitálu), Kladné úspory, Záporné úspory, Makroekonomická nabídka kapitálu (Agregátní nabídka kapitálu)

1. část

Odvození individuální nabídky úspor (individuální nabídky kapitálu), Kladné úspory, Záporné úspory, Makroekonomická nabídka kapitálu (Agregátní nabídka kapitálu)

 

 

© ekospace.cz, 2012   admin, partnerem projektu je www.cestydoprirody.cz